Všech 7+1 cest k výpovědi a zrušení povinného ručení

Martin Šetek
Napsal
Napsala
27.6.2020
/ Aktualizováno
15.2.2022 12:00
Všech 7+1 cest k výpovědi a zrušení povinného ručení

Možná už držíte v ruce nabídku na výhodnější povinné ručení, než které máte doposud. Zkoumáte možnosti, kdy a jak vypovědět a zrušit povinné ručení, abyste zbytečně nepřepláceli? Dobrá zpráva je, že to jde. Zjistili jsme všech 7 (teoreticky 8) možností, jak vypovědět a zrušit povinné ručení.

Muž podepisující smlouvu.
Výpověď a zrušení povinného ručení je nutné podat písemně.

Jaké důvody umožňují výpověď a zrušení povinného ručení?

 1. Bez udání důvodu

Výpověď a zrušení povinného ručení bez udání důvodu je možná maximálně do 2 měsíců od data sjednání (podpisu) nové smlouvy.

 1. Po oznámení nové výše pojistného

Pojišťovna může provést změnu výše pojistného. Tu musí pojištěnému oznámit nejpozději 2 měsíce před výročím smlouvy. Pojištěný však může do 1 měsíce od doručení oznámení o nové výši pojistného smlouvu vypovědět. Do této změny se však nepočítá navýšení pojistného z důvodu zavinění dopravní nehody, a tedy snížením výše získaného bonusu.

 1. Výpověď a zrušení povinného ručení po havárii nebo jiné pojistné události

Po vzniku pojistné události, kterou pojištěný způsobil, může pojištěný vypovědět a zrušit povinné ručení do 3 měsíců od vzniku této pojistné události (např. havárie). Pojištění zaniká ale až po měsíční výpovědní lhůtě.

 1. Před výročím smlouvy

Povinné ručení se obvykle uzavírá na období jednoho roku. Před koncem tohoto období je možné smlouvu vypovědět. Písemnou výpověď je však potřeba doručit pojišťovně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

 1. Výpověď a zrušení povinného ručení po odcizení vozidla

V případě, že je vozidlo odcizeno, zaniká povinné ručení ihned po nahlášení na pojišťovnu. K výpovědi povinného ručení je potřeba doložit ještě policejní protokol.


Auto uvězněné pod padlým stromem.
Výpověď a zrušení povinného ručení před koncem pojišťovacího období je možné např. z důvodu havárie nebo jiné pojistné události.
 1. Při změně majitele vozidla

Povinné ručení se také ruší ihned dnem ohlášení změny jeho majitele (může se jednat o prodej, ale i o darování). Na pojišťovnu je však potřeba doručit společně s výpovědí i kupní nebo darovací smlouvu a nebo kopii velkého technického průkazu, ve které je uveden nový majitel vozidla.

 1. Výpověď a zrušení povinného ručení při dočasném odhlášení vozidla z registru  

V případě, že se nebude vozidlo delší dobu vůbec používat, je možné odhlásit jej z registru a zároveň vypovědět povinné ručení. Automobil ale musí být po tuto dobu zabezpečený, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí, stejně tak se z něj po tuto dobu nesmí odstraňovat podstatné části. Vyřazení z evidence vozidel se provádí na základě uložení registračních značek do depozitu, ale na maximální dobu 12 měsíců. Dále se předkládá osvědčení o registraci vozidla a velký technický průkaz.


Automobil bez SPZ odstavený na krajnici.
Při uložení značek do depozitu je nutné nejen automobil nepoužívat, ale také jej odstavit na vhodné místo.

Víte, že …

Uložení SPZ do depozitu na 12 měsíců stojí jednorázově 200 Kč. Případné prodloužení (maximálně o dalších 6 měsíců) Vás vyjde na 50 Kč.
 1. Výpověď a zrušení povinného ručení dohodou

Je zde ještě možný osmý způsob výpovědi a zrušení povinného ručení, ke kterému ale dochází jen zřídka. Jedná se o dohodu mezi pojištěným a pojišťovnou. Pro pojišťovny tento způsob představuje pouze administrativní zátěž, která ještě obvykle znamená nižší příjem z pojištění, proto se k němu pozitivně nestaví.

Žádost o zrušení povinného ručení

Žádost o zrušení povinného ručení je obvykle jednoduchý formulář, který pojišťovny zveřejňují i na svých webových stránkách a je k dispozici i na jejich pobočkách. Vypovězení a zrušení povinného ručení je z tohoto pohledu velmi snadné.

V žádosti je nutné vyplnit tyto údaje:

 • označení pojišťovny,
 • číslo vypovídané smlouvy,
 • údaje o pojistníkovi (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo (IČ), e-mail, telefon),
 • údaje o pojištěném vozidle (druh vozidla, tovární značka, model, registrační značka, VIN vozidla),
 • důvod výpovědi smlouvy,
 • způsob naložení s potvrzením o bezeškodním průběhu (zaslat poštou, převést na smlouvu),
 • způsob naložení s přeplatkem pojistného
 • datum, podpis.

Žádost musí být podepsaná a doručena pojišťovně, a to buď osobně nebo poštou (z důvodu dohledání doručení zásilky je nejlepší varianta doporučený dopis). Rozhodující je datum doručení této žádosti (osobně i poštou) na pojišťovnu. S ohledem na důvod výpovědi nezapomeňte k žádosti dodat i potřebné přílohy (např. protokol policie o odcizení vozidla).

Pokud máte pojištění zaplacené na celé období dopředu a v průběhu této doby žádáte o výpověď a zrušení povinného ručení, vznikne vám na pojištění přeplatek. Pojišťovna je povinna přeplatek ve výši poměrné částky vrátit. Peníze dostanete v takovém případě zpět na účet nebo formou poštovní poukázky.

Muž ukazující na grafy v dokumentech.
Před prodloužením smlouvy na povinné ručení se vyplatí provést si srovnání nabídek i dalších pojišťoven.


Povinné ručení je opravdu povinné

Hlavní zásada je, že pokud vlastníte automobil, musí být pojištěný. Toto pojištění se nazývá pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a je zakotveno zákonem č. 168/1999 Sb. (Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)).

Víte, že ....

Zákon č. 168/1999 Sb. stanoví, že je povinnost pojištění odpovědnosti splněna „po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené”.

Jak navázat nové pojištění

Jak již bylo uvedeno výše, vlastníte-li vozidlo, musí být pojištěno. Výpověď a zrušení povinného ručení neznamená, že na vozidlo přestanete pojištění platit. Je nutné plynule navázat na ukončené pojištění (ode dne následujícího na ukončení) pojištěním novým. Při porušení této podmínky hrozí sankce.

Dobrou zprávou je, že převodem pojištění na jinou pojišťovnu nepřicházíte o případný bonus z povinného ručení (podle měsíců jízdy bez nehod).

Máte přehled o aktuálních cenách povinného ručení? Když znáte všechny důvody výpovědi a zrušení povinného ručení, zkuste se podívat a zjistit, jaké máte možnosti na poli vyjednání nového pojištění.


Grafické znázornění lhůt pro výpověď a zrušení povinného ručení.
Všechny situace a lhůty, kdy je možné vypovědět a zrušit povinné ručení.


Již jsme podepsali smlouvu a čekáme na vyřízení, vše proběhlo podle představ. Děkuji!

5.0

z 5
P. Svoboda
Praha

Nejlevnější povinné ručení

Nechte si spočítat úsporu na povinném ručení

Vyberte typ dopravního prostředku

Vyplňte údaje o vozidle

Údaje o pojistníkovi

Držitel vozidla

Provozovatel neboli držitel vozidla je osoba, která je zapsána v malém technickém průkazu (TP).

Bonusy za bezeškodní průběh

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vyplňte údaje o motocyklu

Údaje o pojistníkovi

Držitel motocyklu

Provozovatel neboli držitel motocyklu je osoba, která je zapsána v malém technickém průkazu (TP).

Bonusy za bezeškodní průběh

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vyplňte údaje o ostatním

Údaje o pojistníkovi

Držitel vozidla

Provozovatel neboli držitel vozidla je osoba, která je zapsána v malém technickém průkazu (TP).

Bonusy za bezeškodní průběh

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vypočítejte na jakou hypotéku dosáhnete a kolik budete splácet  

Hypoteční úvěr se sazbou od 5,69 %

1.

Údaje o nemovitosti

1 rok
30 let
1 rok
5 let
3 792
2.

Kontaktní údaje

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

3 792

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Průměrně klientovi ušetříme přes 94 000 Kč
 • Máme více než 40 000 klientů
 • Bylo u nás poptáno za více než 100 mld. Kč
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

S námi již nebudete investovat nevýhodně

Zhodnoťte úspory díky správné investici!

1 rok
20 let
Děkujeme! Ozveme se vám.
Oops! Něco se při odesílání pokazilo.

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

Ozveme se v průměru za 5 min

Pro správné porovnání životního pojištění o vás potřebujeme něco vědět

Děkujeme! Ozveme se vám.
Oops! Něco se při odesílání pokazilo.

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

Individuální cenová nabídka přesně pro vaši nemovitost
Do 4 dnů nezávazně a zdarma

Zelená energie

Získejte individuální
cenovou nabídku zdarma

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.

Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.